Archiwum artykułów

FIT-PARK na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie

2018-07-25 18:42
Stowarzyszenie REALNE MARZENIA - wspólnie z Klubem Sportowym "Błysk" Zederman oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Zedermanie wybuduje FIT-PARK na terenie OSP. Wspólne działanie ma na celu połączenie: siłowni, street workuot oraz placu zabaw. Wspólnie chcemy...

O sołectwie Zederman w "Gazecie Krakowskiej"

2018-07-18 20:54
Zederman najbardziej nowatorską wsią Małopolski! Mieszkańcy działają tu razem.   Mieszkańcy Zedermana (gm. Olkusz) zawsze są gotowi do współpracy i mogą na siebie liczyć. To między innymi dzięki temu wieś się...

Trzecie wyłożenie projektu zmian zagospodarowania przestrzennego MiG Olkusz

2018-07-05 11:10
OGŁOSZENIE o ponownym (trzecim), częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz (zmiana nr 22) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca...

Zederman laureatem konkursu „Nowatorska Małopolska Wieś 2018”!

2018-07-04 00:51
Zederman najlepszy w województwie - W tym roku wytypowaliśmy do tego konkursu Zederman ze względu na doskonałą współpracę na wielu płaszczyznach i osiągnięcia tego sołectwa. Każda propozycja kierowana do mieszkańców Zedermana spotyka się z ogromnym odzewem. Niezwykle cenny jest fakt, że wiele...

ZEBRANIE WIEJSKIE

2018-06-17 00:32
Sołtys wsi Zederman zawiadamia, że 24 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 (niedziela) w remizie OSP w Zedermanie odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE Porządek Zebrania Wiejskiego Mieszkańców wsi Zederman w dniu 24 czerwca 2018r.: Otwarcie zebrania i powitanie gości. Poinformowanie o celu zebrania. Wybór...

Podziękowania za udział w Festynie rodzinnym "Powitanie lata"

2018-06-10 19:31
Sołtys Zedermana Sabina Ewa Gegotek pragnie serdecznie podziękować Mieszkańcom wsi Zederman oraz wszystkim przybyłym gościom spoza jej terenu za tak liczny udział w Festynie "POWITANIE LATA" zorganizowanym w dniu 2 czerwca 2018 roku. Mimo pokropienia deszczykiem, festyn zaliczamy do...

Festyn rodzinny "Powitanie lata" w Zedermanie

2018-05-26 16:18
Sołtys i Rada Sołecka Zedermana wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zedermanie SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ 2 czerwca 2018 o godz. 15:00 przy remizie OSP Zederman na  FESTYN RODZINNY "Powitanie lata" W programie: Rozśpiewane Przedszkolaki z Zedermana "Moja rodzina to zgrana drużyna" - występ...

Zederman w finale Konkursu "Niezwykła Małopolska Wieś 2018"

2018-05-23 21:27
    Już po raz drugi Województwo Małopolskie ogłosiło konkurs „Niezwykła małopolska wieś 2018”, w którym wybieramy sołectwa najpiękniejsze i nowatorskie. W ubiegłym roku tytuł najpiękniejszej wsi powędrował do „Małopolskiej Prowansji”, czyli Ostrowa (w gminie Proszowice),...

Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Zedermanie w ramach programu „Małopolskie boiska”

2018-05-07 11:48
Ogłoszenie nr 553797-N-2018 z dnia 2018-05-07 r.   Miasto i Gmina Olkusz: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zedermanie w ramach programu „Małopolskie boiska” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Złote Gody 2018 w Olkuszu

2018-05-03 11:35
Uwaga! Pary małżeńskie z 50-letnim stażem! Urząd Stanu Cywilnego w Olkuszu uprzejmie prosi o zgłaszanie do 11 maja 2018 roku te pary, które w 1968 roku zawarły związek małżeński, z uwagi na organizację uroczystości "Złotych Godów - Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego" (przy zgłaszaniu...
Wpisy: 1 - 10 z 214
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>