Ważne telefony: 

TELEFONY LOKALNE   
Sołtys Zedermana Małgorzata Postołek 507 359 957          
Gabinet Weterynaryjny Mateusz Stach 32 642 70 61

 

 

 

TELEFONY ALARMOWE OGÓLNOPOLSKIE  
Alarmowy         112                            
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999

 

 

 

 

  

TELEFONY ALARMOWE - OLKUSZ  
Komenda Powiatowa Policji                                        32 647 82 55, 32 647 82 00
Państwowa Straż Pożarna 32 641 40 44
Szpital Powiatowy "Nowy Szpital" 32 758 12 00
Straż Miejska 32 647 89 00
Pogotowie gazowe 32 645 03 42
Pogotowie energetyczne 32 643 13 19
Pogotowie wodociągowe 32 643 01 74

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONY URZĘDÓW- OLKUSZ  
Starostwo Powiatowe Olkusz 32 643 04 14                          
Urząd MIasta i Gminy Olkusz 32 643 00 01
Urząd Skarbowy Olkusz 32 645 02 20
Urząd Stanu Cywilnego w Olkuszu 32 647 81 25
Urząd Pracy w Olkuszu 32 754 61 56
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddz. Olkusz 32 647 48 65

 

 

 

 

 

  

TELEFONY INSTYTUCJI - OLKUSZ    
Sąd Rejonowy w Olkuszu                                             32 643 15 57                  
Powiatowy Inspektor Weterynarii w Olkuszu  32 643 04 55
PCK - Zarząd Rejonowy Olkusz  32 754 70 20
Sanepid Olkusz  32 643 14 08
ZUS - Inspektorat w Olkuszu  32 643 11 17
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu  32 643 11 20
 Poradnia Odwykowa Olkusz  32 643 07 54
 Schronisko dla zwierząt w Olkuszu  32 645 07 20
 PTTK - informacja turystyczna Olkusz  32 643 42 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONY - KOMUNIKACJA OLKUSZ  
Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu 32 641 39 14                        
Informacja PKP Olkusz 32 643 11 11
Informacja PKS Olkusz 32 643 03 54