4 marca - spotkanie informacyjne w Zedermanie

2020-03-01 13:45

Sołtys wsi Zederman wraz z Radą Sołecką zapraszają mieszkańców Zedermana na spotkanie informacyjne w sprawie konsultacji społecznych dotyczących planowanej budowy linii kolejowych na trasie Katowice -Kraków, przebiegających przez naszą miejscowość.
Spotkanie odbędzie się w dniu 4 marca br.o godz. 18.00 w remizie OSP w Zedermanie.