Bezpłatne konsultacje

2014-10-28 10:00

UE

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH


28 październik 2014 roku, godz. 10.00 - 13.00
Sala konferencyjna 101 (parter)
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1 32-300 Olkusz


Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek.

Zakres udzielanych konsultacji obejmuje m.in.:

  • założenia nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
  • środki dostępne w ramach funduszy 2007-2013,
  • fundusze zwrotne na założenie działalności gospodarczej,
  • finansowanie kursów/ szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
tel.: (32) 627 23 10, 627 23 11, Fax.: (32) 627 23 12
e-mail:   fem_chrzanow@umwm.pl
 

www.fundusze.malopolska.pl