Bezpłatne szkolenia dla rolników

2015-01-12 04:02

 

Ogłoszenie

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Zespół Powiatowy w Olkuszu

Ogłasza nabór na  bezpłatne
szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin  .

Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy rolnicy, którzy są użytkownikami środków ochrony roślin zobligowani są ukończyć szkolenie w powyższym zakresie, uprawniające ich do nabywania i stosowania środków ochrony roślin.

Uczestnikami szkoleń mogą być rolnicy/domownicy:

  - którzy posiadają lub którym kończy się ważność posiadanych zaświadczeń  - szkolenie 1 dniowe uzupełniające.

 - osoby, które po raz pierwszy będą uczestniczyć w takim szkoleniu - szkolenie 2-dniowe podstawowe.

Uczestnikom zapewniamy:

  • bezpłatny udział w szkoleniu
  • zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia
  • materiały szkoleniowe
  • poczęstunek, serwis kawowy
  • zaświadczenie, certyfikat ukończenia szkolenia (ważne 5 lat)

Zainteresowanych prosimy o niezwłoczne zapisywanie się w biurze Doradztwa Rolniczego  w Olkuszu, ul. Bylicy 1  pok.108

Tel. 32/ 643-29-89; e-mail: olkusz@modr.pl

Ilość miejsc ograniczona !