BUDŻET OBYWATELSKI Podziękowania za oddane głosy

2015-02-12 14:34

W imieniu autorów zadania
"Prace prawno-geodezyjne mające na celu pozyskanie
terenu pod drogi publiczne w miejscowości Zederman".
(Małgorzaty Postołek, Józefa Stach i p. dyr. Jolanty Kiełtyka)
oraz całej Rady sołeckiej składamy

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
Wszystkim Mieszkańcom

za poparcie udzielone podczas głosowania w Budżecie Obywatelskim Olkusza
i oddane głosy zakończone sukcesem w skali całej Gminy