Budżet obywatelski w Olkuszu

2014-10-26 02:13

 

BUDŻET OBYWATELSKI Miasta i Gminy Olkusz

Od 13 października do 14 listopada 2014 można składać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Olkusza. W pierwszej edycji do dyspozycji mieszkańców będzie 1 milion złotych. Każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie 3 zadania o wartości nie przekraczającej 100.000 zł.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz po raz pierwszy zwraca się do mieszkańców, by zadecydowali, w jaki sposób wykorzystać część pieniędzy (milion złotych) z lokalnej kasy. Może to być budowa chodników, fragmentów ulic, siłowni pod chmurką, stojaków na rowery lub trybuny na stadionie. Pieniądze mogą też pójść np. na wyjazdy dla dzieci czy dofinansowanie zajęć. Wybór jest ogromny, a ograniczenia niewielkie.

Harmonogram realizacji zadań w Budżecie Obywatelskim Olkusza przewiduje sześć etapów. 13 października rozpoczął się etap pierwszy:

 

1. ZGŁASZANIE PROPOZYCJI ZADAŃ

13.X.2014 r. - 14.XI.2014 r.

 • propozycje zadań do budżetu może zgłosić pełnoletni mieszkaniec Olkusza;
 • każdy mieszkaniec może zgłosić max. 3 zadania;
 • każda propozycja musi być poparta podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców;
 • mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę zadań;
 • propozycje zadań zgłaszane są na formularzu dostępnym na stronie internetowej (POBIERZ TUTAJ) oraz w Punkcie Podawczym Urzędu;
 • wypełnione formularze należy składać osobiście w Punkcie Podawczym Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz (liczy się data wpływu do Urzędu);
 • zgłoszone zadania muszą spełniać następujące warunki:
  • musi to być zadanie własne gminy,
  • zadanie musi być zrealizowane w ciągu 1 roku budżetowego,
  • maksymalna kwota zadania – 100.000 zł.,
  • lokalizacja zadania na terenie, do którego gmina ma prawo.

 


 

Ważne dokumenty:

 


Przez cały czas realizacji budżetu obywatelskiego pytania można przesyłać na adres: obywatelski@umig.olkusz.pl i uzyskać informacje pod nr tel. (32) 62 60 106.

W okresie zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego (od 13.X. – 14.XI) w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz (Sala Konferencyjna), w każdy poniedziałek od 15.00-17.00 i w każdą środę od 13.00-15.00 będą dyżurować i udzielać pomocy w wypełnianiu formularzy zgłaszania zadań pracownicy wydziałów merytorycznych Urzędu.

 


 

Plakat budżetu obywatelskiego (pełny harmonogram)

Kliknij, aby powiększyć.

Budżet obywatelski

 

Komunikat burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Szanowni Państwo,
 

Pragnę Państwu przedstawić harmonogram realizacji zadań w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego. Jestem przekonany, że przekazanie mieszkańcom Miasta i Gminy Olkusz czynnej możliwości wyboru sposobu wydatkowania środków z budżetu Gminy przyczyni się do zainicjowania wielu interesujących projektów.

Założeniem Budżetu Obywatelskiego jest wyodrębnienie kwoty 1 000 000 zł, o której wydatkowaniu w całości zdecydują Państwo poprzez zgłaszanie swoich propozycji, a następnie przez wybór tych, które – Państwa zdaniem – będą zasługiwały na szczególną uwagę.

Gorąco Państwa zachęcam do aktywnego włączenia się w realizację tego przedsięwzięcia. Zapraszam także do udziału w przewidzianych spotkaniach informacyjnych. Wierzę, że Państwa pomysłowość i zaangażowanie przyczynią się do jak najlepszego wydatkowania środków pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
   (-) Dariusz Rzepka