Budżet Obywatelski Małopolski - zadanie z Zedermana!

2018-09-10 19:24

Od dzisiaj, 10 września do 5 października 2018 r. można głosować na zadania w III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wśród zadań z Subregionu Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski) jest zadanie z Zedermana:

"Pielęgnowanie wartości kulturalnych
poprzez reaktywację zespołu regionalnego
Małe Zedermianki" - MZA09.

Głównym celem jest utworzenie/reaktywacja dziecięcego zespołu regionalnego Małe Zedermianki. Rekrutacją do Zespołu zostaną objęci uczniowie Szkoły Podstawowej w Zedermanie. Zespół będzie się składał z 24 osób, uczniów klas III-VIII.

Utworzenie zespołu pozwoli zrealizować następujące cele:

 1. Wzbogacanie wiedzy o polskiej kulturze regionalnej, ludowej i narodowej.
 2. Rozbudzenie zainteresowań sztuką ludową - muzyka, taniec, strój, zwyczaje i obrzędy.
 3. Kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz podnoszenia poziomu ogólnej kultury dzieci i młodzieży.
 4. Sceniczna prezentacja dorobku artystycznego.
 5. Doskonalenie warsztatu artystycznego poprzez zapoznanie z dorobkiem innych zespołów podczas ich koncertów, występów.

Utworzenie zespołu będzie zaspokojeniem oczekiwań rodziców uczniów Szkoły oraz lokalnego środowiska pamiętających sukcesy podobnego zespołu, działającego w szkole do 1999 roku. Zostaną podjęte następujące działania:

 • przekazanie informacji o rekrutacji do dziecięcego zespołu regionalnego;
 • przeprowadzenie rekrutacji;
 • zakup nowych kompletów strojów ludowych krakowskich
 • organizacja zajęć zespołu, zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu , czas trwania zajęć 90 minut;
 • prezentacja dorobku artystycznego podczas uroczystości szkolnych, środowiskowych, przeglądów i konkursów;
 • wzbogacanie warsztatu artystycznego poprzez zapoznanie z dorobkiem innych zespołów podczas ich koncertów, występów.

Link do głosowania: https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie