Budżet Obywatelski Olkusza 2020

2019-10-04 16:21

GŁOSOWANIE NA STRONIE:
https://olkusz.budzet-obywatelski.org/glosowanie

Jak głosować?
Od 7 do 20 października 2019 roku można głosować na zadania do Budżetu Obywatelskiego Olkusza.

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować:

 1. Głosowanie poprzedza losowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które określa kolejność projektów na listach do głosowania.
 2. Listę projektów poddanych pod głosowanie podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni przed datą głosowania.
 3. Głosowanie przeprowadza się w czasie określonym w harmonogramie. Minimalny okres głosowania to 14 dni.
 4. Głosowanie odbywa się przez:
  1. złożenie karty do głosowania wyłącznie w wyznaczonych punktach do głosowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz,
  2. wypełnienie interaktywnej karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej Urzędu.
 5. Karty do głosowania dostarczane są do punktów do głosowania i odbierane z punktów do głosowania przez upoważnionego pracownika Urzędu.
 6. Listę punktów do głosowania podaje się do publicznej wiadomości na co najmniej 7 dni przed datą głosowania.
 7. W przypadku głosowania przez osoby małoletnie konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu. Wymaganą zgodę można pobrać TUTAJ
 8. Mieszkańcy dokonują wyboru maksymalnie trzech projektów. Głos oddany na projekty umieszczone na pierwszym miejscu będzie mnożony razy 3, na drugi miejscu razy 2, na trzecim miejscu razy 1.
 9. Głosowanie odbywa się jednorazowo, bez możliwości modyfikowania, zmiany i ponownego przyznawania punktów.
 10. Wzór karty do głosowania można pobrać TUTAJ.

GŁOSOWANIE NA STRONIE:
https://olkusz.budzet-obywatelski.org/glosowanie