Debata o młodych na rynku pracy

2013-09-23 10:00

Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Z badań przeprowadzonych w maju 2013 wynika, że bezrobocie wśród osób do 25. roku życia sięgnęło w Europie 23 proc. W tym przedziale wiekowym bez pracy pozostaje 6 mln osób. Jak podaje Eurostat, w najtrudniejszym położeniu są młodzi Hiszpanie – ponad połowa z nich (56,4 proc.) nie ma pracy. Niewiele lepiej jest w Portugalii (42,5 proc.) i we Włoszech (40 proc.). W Polsce bez pracy pozostaje prawie 30 proc. młodych obywateli.

Do końca 2020 r. Unia Europejska chce przeznaczyć na walkę z bezrobociem – w ramach programu „Gwarancja dla młodych” – łącznie 8 mld euro. Ponadto UE rekomenduje wprowadzenie zasady czterech miesięcy. Ma być to maksymalny okres bezrobocia dla młodych Europejczyków od chwili utraty pracy albo ukończenia szkoły. W tym czasie osoby poniżej 25. roku życia mają otrzymywać oferty pracy i mieć możliwość dalszej edukacji albo szkolenia zawodowego.

Do Polski z programu „Gwarancja dla młodych” na aktywizację zawodową i miejsca pracy w latach 2014–2015 trafią 2 mld zł. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na szkolenia i staże. Czy ten program jest w stanie złagodzić problem bezrobocia wśród młodych ludzi? Czy Unia Europejska potrafi skutecznie zadbać o młodych obywateli? Co można jeszcze zrobić, by polepszyć sytuację młodych mieszkańców UE, którzy nie ukończyli 25 lat?

Debata „Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi?” odbędzie się 23 września w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu. Początek o godz.10.00.

Zaproszeni goście:

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz (obecność potwierdzona);

Posłowie na Sejm RP: Lidia Gądek (tbc) i Jacek Osuch (tbc);

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk (tbc);

Radny Województwa Małopolskiego Wojciech Grzeszek (tbc).

 

Partnerem debaty jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu.