Decyzja w sprawie rozbiórki stacji gazowej w Zedermanie

2019-05-22 15:05

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu DN500 w miejscowości Przeginia oraz rozbiórka stacji gazowej - Zederman