Harmonogram wywozu śmieci w Zedermanie

2019-01-01 09:57

 

Informacja

Informujemy że dojazd do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olkuszu jest możliwy jedynie od ul. Al. 1000-lecia.

Przypominamy informacje adresowe : PSZOK Olkusz  ul. Al. 1000-lecia 15 d , tel . 536 780 120

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Olkusz w 2019 r.

Harmonogram zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon / z wyłączeniem opon rolniczych i ciężarowych / z terenu Miasta i Gminy Olkusz. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości informacje można uzyskać w BOK ALBA ul. Floriańska 2/25 oraz pod numerem telefonu 32 241 00 81.

 

 

Uwaga! 

Nowe terminy płatności za śmieci!

 

W związku z podjętą w dniu 29 listopada 2016 r. przez Radę Miejską w Olkuszu uchwałą Nr XXIV/348/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2017r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości RAZ NA KWARTAŁ, z dołu, bez wezwania, w następujący sposób:

 

1) do 15 kwietnia – za I kwartał każdego roku kalendarzowego,

2) do 15 lipca – za II kwartał każdego roku kalendarzowego,

3) do 15 października – za III kwartał każdego roku kalendarzowego,

4) do 27 grudnia – za IV kwartał każdego roku kalendarzowego.

 

Dopuszcza się także wnoszenie opłaty jednorazowo, za więcej niż jeden miesiąc z góry.

 

Opłaty można wnosić:

- w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w dniach i godzinach pracy Urzędu,

- na rachunek bankowy 88 1240 2294 1111 0010 4938 9482,

- u inkasenta (w przypadku sołectw).

 

Wszelkie informacji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielane są pod nr tel. (32) 6260230.

Dane kontaktowe Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

 

32-300 Olkusz

Al. 1000 lecia  15d

tel. 536 780 120

 

Godziny otwarcia:

 

poniedziałek

8.00 do 18.00

wtorek

10.00 do 18.00

środa

8.00 do 18.00

czwartek

10.00 do 18.00

piątek

10.00 do 18.00

sobota

8.00 do 16.00

 

W GPSZOK mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz będą mogli nieodpłatnie oddać odpady komunalne tj. odpady niebezpieczne np. termometry rtęciowe, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz inne tzw. problematyczne odpady komunalne.

REGULAMIN GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLKUSZU