I rata podatku do 15 marca

2017-03-06 16:23

UWAGA!
Sołtys wsi Zederman informuje ,
że do dnia 15 marca 2017 r.
przyjmuje I ratę podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

Jednocześnie informuje, że w związku z opóżnieniem doręczenia nakazów płatniczych pierwszą ratę podatku przyjmuje do 31 marca br.