Kandydaci do Rady Miejskiej w Olkuszu z Okręgu 21

2014-10-23 17:59

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Olkuszu z dnia 23 października 2014 r.


o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Olkuszu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.


Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Olkuszu podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), zwanej dalej "powołaną ustawą", Miejska Komisja Wyborcza w Olkuszu podaje treść oświadczeń lustracyjnych kandydatów stwierdzających fakt ich pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.


Okręg Nr 21

 1. STACH Zbigniew, lat 40, zam. Zederman
   zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
 2. SZLACHTA Andrzej, lat 52, zam. Zawada
   zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
 3. STACH Jerzy, lat 49, zam. Zederman
   zgłoszony przez KWW ROMAN PIAŚNIK-WYBIERZMY ZMIANY - lista nr 16
 4. POSTOŁEK Małgorzata Halina, lat 33, zam. Zederman
   zgłoszona przez KWW SAMORZĄD ODNOWA - lista nr 17


Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Olkuszu