KOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ

2011-06-25 00:00

Związek Młodzieży Wiejskiej, wzorem lat ubiegłych, przygotowuje się do akcji organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 2011.

Jednym z elementów naszego przedsięwzięcia jest organizacja półkolonii letnich (tj. wypoczynku w miejscu zamieszkania w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, tj. szkoła, świetlica wiejska, remiza itp.) dla dzieci rolników, w wieku 7-16 lat, których co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z propozycją wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Szczegóły oferty:

Termin realizacji półkolonii: do ustalenia (półkolonie powinny odbyć się w terminie 25 czerwca – 31 sierpnia 2011).

Czas trwania półkolonii: 10 dni.

Odpłatność uczestników: 50zł (tylko w przypadku gdy jeden z rodziców lub prawnych opiekunów jest ubezpieczony w KRUS lub pobiera świadczenie- renta, emerytura- z KRUS).

W ramach organizowanych półkolonii letnich pokrywamy koszty:.

  • mini wyprawkę szkolną, (m.in. plecak, przybory szkolne);
  • koszty opieki kadry pedagogicznej;
  • 2 posiłki (w tym obiad);
  • organizację programu kulturalno-oświatowego (w tym wycieczki, zajęcia sportowe, plastyczne itp.);.
  • koszty wynajmu sal, boisk sportowych itp.;

W przypadku wyrażenia współuczestnictwa w/w przedsięwzięciu, prosimy o. przesłanie maiłem bądź faxem pisemnej deklaracji uczestnictwa, nie później niż do 25 czerwca 2011 r. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Serdecznie zapraszamy doudziału w tym przedsięwzięciu, liczba miejsc ograniczona.

 

Związek Młodzieży Wiejskiej, u!. Nowy Świat 19, lok. 17, 00:029 Warszawa

Osoby do kontaktu: