Konsultacje społeczne w Zedermanie

2019-12-08 21:29

OGŁOSZENIE

Na podstawie zarządzenia  Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.606.2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zederman

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zaprasza mieszkańców  na spotkanie konsultacyjne .

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2019 roku o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Zedermanie