Kto będzie reprezentował Zederman?

2014-11-22 13:51

Kto będzie reprezentował Zederman?

Zamieszanie z liczeniem głosów nadal trwa. Dzisiaj podano w końcu oficjalne wyniki Komisarzy Wyborczych z niektórych województw, m.in. małopolskiego. Dlatego możemy zawiadomić oficjalnie, iż do Rady Miejskiej z Okręgu Wyborczego nr 21 najwięcej głosów (296) otrzymała dotychczasowa Pani sołtys Małgorzata Postołek, reprezentująca Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd OdNowa. Natomiast do Rady Powiatu na kolejną kadencję został wybrany Józef Stach (Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Ziemi Olkuskiej), na którego zagłosowało 292 wyborców.

 

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
w Krakowie

z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiegoNa podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Komisarz Wyborczy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 108.

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie.
 2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 40658.
 3. Karty do głosowania wydano 20682 osobom.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20665 wyborców, co stanowi 50,83 % uprawnionych do głosowania.

 

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
w Krakowie

z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego. Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) Komisarz Wyborczy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów do rad na obszarze województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

 

Rada Miejska w Olkuszu

 1. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 10 mandatów
 2. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 3 mandaty
 3. Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd OdNowa - 3 mandaty
 4. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem - 2 mandaty
 5. Komitet Wyborczy Wyborców Roman Piaśnik-Wybierzmy Zmiany - 2 mandaty
 6. Komitet Wyborczy Wyborców Słowiki - 1 mandat

 

Lp Okr.
Nazwisko i imiona
 
Komitet wyborczy L. gł.
1 1 KUCHARZYK Jan Władysław Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 258
2 2 GAMRAT Henryk Janusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 503
3 3 ŁYDKA Stanisław Józef Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 386
4 4 DUDKIEWICZ Janusz Piotr Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 215
5 5 KIEŁTYKA Ewa Beata Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd OdNowa 491
6 6 PIAŚNIK Roman KW Wyborców Roman Piaśnik-Wybierzmy Zmiany 357
7 7 OZDOBA Wojciech Piotr Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 213
8 8 MRÓWKA Michał Piotr Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 186
9 9 LIPIŃSKI Grzegorz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 255
10 10 GAŁKA Jarosław Jerzy Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 213
11 11 ZABOROWSKI Tomasz Piotr Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 228
12 12 PANEK Wojciech Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 213
13 13 MASŁOWSKI Michał Tadeusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 179
14 14 RYZA Ryszard Komitet Wyborczy Wyborców Słowiki 196
15 15 FILAS Józef Marian Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoś 330
16 16 TOMSIA Grzegorz Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd OdNowa 317
17 17 WADAS Wojciech Józef Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 356
18 18 ĆWIĘCZEK Apolinary Tomasz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 460
19 19 BIEŃ Małgorzata Julia Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 397
20 20 KWAŚNIEWSKI Jerzy Antoni KW Wyborców Roman Piaśnik-Wybierzmy Zmiany 347
21 21 POSTOŁEK Małgorzata Halina Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd OdNowa 296

 

Rada Powiatu w Olkuszu

 1. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 6 mandatów
 2. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 5 mandatów
 3. Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd OdNowa - 4 mandaty
 4. Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarny Samorząd - 2 mandaty
 5. Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Ziemi Olkuskiej - 2 mandaty
 6. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 2 mandaty
 7. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem - 2 mandaty

 


Lp
 
Okr. Nazwisko i imiona Komitet wyborczy L. gł.
1 1 HERZYK Robert Cezary Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 666
2 1 RZEPKA Dariusz Karol Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 543
3 1 RYSZKA Andrzej Emil Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 524
4 1 PIĄTEK Łukasz Piotr Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 230
5 1 KMITA Łukasz Marek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2259 
6 1 OSUCH Jacek Piotr Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 796
7 1 ORKISZ Jan Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarny Samorząd 582
8 1 PIASNY Paweł Marcin Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd OdNowa 544
9 1 SZCZYGIEŁ Zdzisława Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd OdNowa 517
10 1 STACH Józef Szczepan KW Wyborców Wspólnota Samorządowa Ziemi Olkuskiej 292
11 2 WĘGRZYN Małgorzata Antonina Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 845
12 2 ŚCIĄŻKO Kazimierz Józef Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  645
13 2 BIEŃ Norbert Tomasz Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd OdNowa 640
14 3 ŻELAZNY Roman Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 619
15 3 ŁAKSA Jan Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 755
16 3 KOZŁOWSKI Robert Adam Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 796
17 3 GAMROT Piotr Tadeusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 863
18 3 SZTABA Sławomir Włodzimier Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarny Samorząd 452
19 3 ZIELNIK Adam Piotr Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd OdNowa 472
20 4 RZOŃCA Barbara Zofia Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 587
21 4 JANUSZEK Ryszard Szymon Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 584
22 4 LISZKA Mateusz Wojciech Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 350
23 4 NIELABA Robert Jerzy KW Wyborców Wspólnota Samorządowa Ziemi Olkuskiej 484