Modernizacja drogi

2013-04-03 15:20

Jak podaje "Przegląd Olkuski" w ciągu najbliższych kilku miesięcy droga Krzeszowice – Gorenice – Olkusz zyska nowe oblicze. Władze powiatu wkrótce rozpoczną jej modernizację w ramach tzw. „schetynówek”, czyli Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

 Zakres prac obejmuje odcinek tej drogi od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą w kierunku Zawady, odcinek na terenie leśnym od Gorenic do Witeradowa oraz część ul. Dworskiej w Olkuszu. Wszędzie tam pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa. Zaplanowano też budowę chodnika i zatoki autobusowej w Gorenicach oraz wyprofilowanie i utwardzenie poboczy. Zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz urządzenia służące uspokojeniu ruchu.

Umowa z wykonawca wyłonionym w przetargu jest już podpisana. - Do przetargu przystąpiło 16 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych MYSZKÓW Sp. z o. o. na kwotę 2 mln 748 tys. zł. Najwyższa cena spośród ofert złożonych w przetargu wyniosła 3 mln 782 tys. zł. Umowę z wykonawcą robót podpisaliśmy 19 marca. W chwili obecnej czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Wojewodą Małopolskim. Wkład własny na to zadanie będzie pochodził ze środków Powiatu Olkuskiego i Gminy Olkusz. Przekazanie placu budowy Wykonawcy planujemy na dzień 5 kwietnia, a do końca października planowane jest zakończenie robót. Po tym terminie będziemy rozliczali zadanie z Wojewodą Małopolskim – mówi dyrektor Zarządu Drogowego w Olkusz Paweł Pacuń.

Dotacja w ramach rządowego programu wyniesie 50 procent, czyli 1 mln 374 tys. zł. Powiat dokłada 802 tys. zł, a gmina Olkusz 571 tys. zł. 1 tys. zł pochodzi od firmy, która jest partnerem projektu.

źródło: Przegląd Olkuski