Nowy Zarząd "Bysk Zederman"

2011-07-02 16:00

W dniu 26.06.2011 r. w Remizie OSP w Zedermanie odbyło się zebranie, na którym wybrano nowy Zarząd Klubu Sportowego „Błysk” Zederman.

Prezes: Zbigniew Stach
Wiceprezes: Marcin Prządo
Sekretarz: Adrian Sioła
Skarbnik: Sławomir Prządo
Członkowi Zarządu: Jacek Czarnul, Mikołaj Zinkiewicz, Przemysław Stach
Gospodarz: Mariusz Mączka