Obowiązkowa deratyzacja - wiosna 2018

2018-03-14 11:42

Zarządzenie Nr 0050.2861.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 13.03.2018 r. w sprawie przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie Gminy Olkusz w terminie wiosennym.