Podatek rolny oraz od nieruchomości

2018-05-02 11:14

UWAGA! Sołtys Zedermana do 15 maja przyjmuje II ratę podatku

Uprzejmie przypominamy, że dnia 15 maja 2018 upływa termin płatności II raty podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego przez osoby fizyczne.
Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do corocznego uiszczania podatku z tytułu posiadanej nieruchomości. Osoby fizyczne takiej opłaty dokonują na podstawie decyzji otrzymanej z gminy. Po zmianie, jeśli roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.