PODZIĘKOWANIE

2011-07-07 18:37

Rada Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Zedermanie

SKŁADAJĄ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA dla:

Zarządu Stowarzyszenia LGD Gminy Olkusz, wszystkich sponsorów,
Pani Dyrektor SP w Zedermanie wraz  z gronem pedagogicznym,
Pań z Koła Gospodyń Wiejskich 

oraz wszystkich uczestników Festynu
w dniu 02.07.2011r.,za liczne przybycie,
wsparcie finansowe oraz czynny udział
w organizacji i przebiegu imprezy.

 

Zobacz I część filmu z festynu:

II część filmu z festynu:

 

Zobacz również ZDJĘCIA z FESTYNU