Podziękowania za udział w Festynie rodzinnym "Powitanie lata"

2018-06-10 19:31

Sołtys Zedermana Sabina Ewa Gegotek pragnie

serdecznie podziękować

Mieszkańcom wsi Zederman oraz wszystkim przybyłym gościom spoza jej terenu za tak liczny udział w Festynie "POWITANIE LATA" zorganizowanym w dniu 2 czerwca 2018 roku.
Mimo pokropienia deszczykiem, festyn zaliczamy do udanych.
Cieszę się, że przyniósł on Państwu relaks i dobrą zabawę. Jestem bardzo zobowiązana wszystkim osobom, które wzięły udział w jego realizacji.

Pragnę serdecznie podziękować:

 • Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz panu Romanowi Piaśnikowi za Honorowy Patronat oraz za gościnę na naszym festynie "Powitanie Lata" w Zedermanie;
 • Dzieciom z Państwowego Przedszkola w Zedermanie oraz pani Jolancie Włosek za przygotowanie programu artystycznego pt. "Rozśpiewane Przedszkolaki";
 • Uczniom Szkoły Podstawowej w Zedermanie oraz pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zedermanie Jolancie Kiełtyce, za przygotowanie programu artystycznego "Nasza rodzina to zgrana drużyna";
 • Zespołowi muzycznemu "Format" ,za rozbawienie naszych mieszkańców piosenkami biesiadnymi;
 • Przeglądowi Olkuskiemu za objęcie patronatem medialnym naszego festynu;
 • Firmie internetowej "GIGA" za super gadżety;
 • Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Koło w Olkuszu;
 • Uczennicom z Zespołu Szkół nr.4 w Olkuszu, za artystyczne malowanie twarzy i robienie warkoczyków naszym dzieciom;
 • PSS Społem za pyszne pieczywo;
 • Firmie Produkcyjno- Handlowo-Usługowej "SARPOL" za wyroby wędliniarskie;
 • Proboszczowi naszej Parafii ks. Grzegorzowi Walczakowi;
 • Akustykom Piotrowi Wilczyńskiemu i Piotrowi Stachowi;
 • Młodym strażakom i strażniczką za zorganizowanie konkursów strażackich dla dzieci;
 • Naszym Radnym Małgorzacie Postołek i Józefowi Stachowi;
 • Radzie Sołeckiej, Strażakom OSP Zederman i ich współmałżonków za przygotowanie Festynu\
 • oraz mieszkańcom wsi Zederman za liczne przybycie na Festyn Rodzinny "Powitanie Lata 2018".