Prace geodezyjne w Zedermanie

2013-04-25 21:28

Do 17 lipca br. mogą trwać prace geodezyjne w Zedermanie związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Czynności te już wykonuje  Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF z Krakowa.

 

W związku z powyższym, Starosta Powiatowy prosi wszystkie zainteresowane osoby o współpracę z wykonawcą, a w szczególności umożliwienie wstępu na grunt, udostępnianie dokumentacji architektoniczno-budowlanej, informacji o roku zakończenia budowy i rodzaju materiału z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynków oraz innych, mających znaczenie w przeprowadzanej modernizacji.

Firma Geoprof będzie przeprowadzać prace geodezyjne nie tylko w Zedermanie, ale również w Zimodole i Żuradzie. Prace te związane są z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych budynków i lokali, użytków gruntowych działek zabudowanych, numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych z ewentualnym ustaleniem przebiegu ich granic.

Zobacz ogłoszenie starosty

 

foto: groprof