Profesjonalne treningi LKS BŁYSK Zederman

2014-12-08 10:49

PROFESJONALNE SZKOLENIE PIŁKARZY

 

LKS "Błysk" w Zedermanie informuje,

iż realizuje operację dla 30 osób
w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie Małych Projektów pod tytułem

"Organizacja szkoleń sportowych w Zedermanie
dla mieszkańców obszaru LSR".

Operacja współfinansowana jest ze środków EFROW, dzięki dotacji przyznanej przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz".

Klub serdecznie zaprasza na profesjonalne treningi piłki nożnej w dniach 03-11-2014r do 20-03-2015r.

Warunkami udziału w szkoleniu jest:

  • zameldowanie na obszarach wiejskich Gminy Olkusz
  • wiek w granicach 7-14 lat (I grupa 15-osobowa) i powyżej 15 roku życia (II grupa 15-osobowa)
  • zgoda opiekunów prawnych na udział w szkoleniu dla osób do 18 roku życia
  • o przyjęciu na szkolenie będzie decydowała kolejność zgłoszeń

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 698 293 093

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TRENINGACH!!!


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. "Organizacja szkoleń sportowych w Zedermanie dla mieszkańców obszaru LSR" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w oparciu o umowę przyznani pomocy nr 02755-6930-UM0640981/14
w ramach osi IV LEADER  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013