Propozycje planowanych linii kolejowych przez Zederman

2020-02-26 00:00

W związku z trwającymi konsultacjami w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) ,który jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych dla utworzenia korytarzy drogowych i kolejowych zwracamy się do mieszkańców wsi o zapoznanie się z przebiegiem korytarzy kolejowych przez naszą miejscowość.

Składanie uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" - w terminie od 10 lutego 2020r. do 10 marca 2020 r. włącznie, na stronie: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

 

 

Forma składania uwag i opinii dotyczących miejscowości Zederman:
1. https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej lub https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl i wybrać Załącznik nr 1. Atlasy map przebiegów korytarzy
Kolejowych Liniowych Inwestycji T
owarzyszących
2. Wybrać: Ciąg nr 7, linia kolejowa nr 111 i 113, Arkusz mapy 3
3. Wyrazić opinię i uwagi może osoba fizyczna lub organizacja.

Są cztery wersje przebiegu, zielona wersja mocno ingeruje w obszar zabudowy Zedermana.