Rozwój i promocja kultury w Zedermanie

2015-06-24 11:27

 

Operacja „Rozwój i promocja kultury w Zedermanie,
poprzez zakup estrady tanecznej”
współfinansowana z EFRROW

w ramach umowy nr 02972-6930-UM0641469/14
w ramach Osi IV Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013