Sołectw@ w sieci

2013-04-21 12:45

Miło nam donieść, że stona ZEDERMAN.pl bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą stronę internetową "Sołectw@ w sieci". Konkurs jest organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i ma charakter otwarty. Biorą w nim udział wszystkie zainteresowane osoby, które są autorami wiejskich stron internetowych, tj. stron sołectw lub wsi. Strony internetowe zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo. Zgłoszenia można było przesyłać do 31 marca 2013 r.

 

  

 

Konkurs „SOŁECTW@ w sieci”, poprzez promocję dobrych praktyk, ma zachęcać liderów społeczności wiejskich do aktywizacji w cyberprzestrzeni. Oprócz aktywnego zaangażowania wiejskich społeczności lokalnych w promowanie swoich stron internetowych konkurs ma za zadanie zrealizowanie dwóch dodatkowych celów, które przyczynią się do rozwoju społeczeństwa informatycznego na obszarach wiejskich. Pierwszym z nich będzie przygotowanie ogólnopolskiej bazy wiejskich stron internetowych.

Ponadto zgłoszone do konkursu strony zostaną poddane analizie, na podstawie której powstanie raport przedstawiający aktywność społeczności wiejskich w Internecie oraz model idealnej wiejskiej strony internetowej.

Wręczenie nagród w konkursie odbędzie się podczas uroczystości wyboru Sołtysa Roku w Senacie RP w czerwcu 2013 r. Na wydarzenie to będą zaproszeni finaliści ze wszystkich województw wraz z przedstawicielami swoich Urzędów Marszałkowskich.

 

Czytaj więcej: Sołectw@ w sieci

Zobacz strony z woj. małopolskiego: Małopolska