Umowy z ALBĄ!

2013-03-22 11:14

UWAGA! WAŻNE!

SOŁTYS ZEDERMANA PRZYPOMINA O KONIECZNOŚCI WYPOWIEDZENIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
W ALBIE DO KOŃCA MARCA BIEŻĄCEGO ROKU.

Wypowiedzenie można złożyć: