W Zedermanie punkt głosowania budżetu obywatelskiego

2015-01-07 17:30

Budżet obywatelski - głosować można w Zedermanie!

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.2972.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 17 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 rok Zederman został wybrany jako jeden z dwunastu punktów do głosowania.

Głosy będzie można oddawać w Filii Powiatowej Biblioteki Publicznej, która mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Zedermanie.

Filia czynna w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa - 10:00-16:00; czwartek, piątek - 11:30 - 17:30.

Głosowanie odbędzie się w dniach 19-30 stycznia 2015 roku. Głos będzie można oddać na maksymalnie 3 propozycje z 63 zakwalifikowanych zadań.

Lista wszystkich (63) zadań budżetu obywatelskiego:

(pogrubioną czcionką - zadania związane z sołectwem Zederman)

L.p.  Tytuł zadania Kwota
1 OSP Żurada - Bramy garażowe 28.200
2 Aktywnie i zdrowo, na świeżym powietrzu wśród zieleni w Podlesiu integrujemy wszystkie pokolenia 73.156
3 Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Pomorzany, stanowisko do koszykówki (działki nr 268/2, 271/4, 272/6) 99.000
4 Prace prawno-geodezyjne mające na celu pozyskanie terenu pod drogi publiczne w miejscowości Zederman 100.000
5 Rozbudowa sieci dróg gminnych w Zawadzie 100.000
6 Oświetlenie kortów tenisowych (A i B) oraz wymiana ogrodzenia  (budowa nowego) na powyższych kortach zlokalizowanych na OSW „Czarna Góra” w Olkuszu 100.000
7 Wyrównanie, odwodnienie i wykonanie tarasu pomiędzy garażem a remizą OSP (Kosmolów) 90.000
8 Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z elementami gimnastyki korekcyjnej w wodzie (Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu ul. Kochanowskiego 2 – kryta pływalnia) 40.200
9 Multimedialnie od juniora do seniora w Szkole Podstawowej Nr 10 w Olkuszu 100.000
10 Remont budynku w Olkuszu przy ul. Nullo 29a, na dz. nr ew.gr. 2442/4, 1758 50.000
11 Pogłębienie zbiornika wodnego „Pazurek” nr dz. 47/41 pow. lustra wody 525m2 40.000
12 Bieżnia oraz skocznia lekkoatletyczna (Teren Gimnazjum Nr 3 oraz IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Korczaka 7) 99.000
13 „Olkusz  - Postawmy (na) rower” - Rowerowy Olkusz (Cały teren Gminy Olkusz) 94.720
14 Remont budynku po byłym przedszkolu oraz jego otoczenia na ul.  Kosynierów 12, 32-300 Olkusz 100.000
15 Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Zawadzie 93.000
16 Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół szkoły i altany w Witeradowie 64.000
17 Budowa parkingu przy Przychodni Przeciwgruźliczej - ul. Żuradzka 100.000
18 A) Utwardzenie - nawrót - rondo. Podłoże piaskowe na końcu drogi asfaltowej ślepej B) Chodnik - brak pobocza (Żurada Kolonia III) 73.600
19 Mini siłownia na wolnym powietrzu. Plac zabaw w Wiśliczce 41.000
20 „Siłownia pod chmurką” - w Parku na Mickiewicza 48.500
21 Rekultywacja terenu parku na Czarnej Górze 100.000
22 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 6 w Olkuszu 100.000
23 Budowa (kontynuacja) oświetlenia ulicznego drogi dz.ew.gr. nr 162 w Bogucinie Małym 42.500
24 Doposażenie wielofunkcyjnego zielonego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Olkuszu 100.000
25 Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie 42.580
26 Remont w budynku świetlicy w Troksie 99.500
27 Wykonanie parkingu wzdłuż drogi, przed budynkami świetlicy wiejskiej (9 miejsc postojowych) w miejscowości Podlesie 56.560
28 Remont fragmentu ulicy Nowowiejskiej 100.000
29 Rozbudowa stadionu sportowego w Gorenicach 91.150
30 Remont i modernizacja sali gimnastycznej (Sala gimnastyczna przy SP Nr 3) 100.000
31 Przebudowa ogrodzenia i dokończenie budowy monitoringu obiektu sportowego w Bogucinie Małym 71.442
32 Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i uzyskanie pozwolenia na budowę sieci oświetlenia ulicznego (Ul. Skalista, Spacerowa, Jurajska) 11.570
33 Umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczącej wydarzenia „Krwawej Środy” w Olkuszu podczas II wojny światowej (Olkusz, ul. 20 Straconych, przy pomnikach poległych ofiar) 2500
34 Dokończenie remontu drogi gminnej w Sienicznie ul. Słoneczna 70.000
35 Budowa parkingu przy placu zabaw, boisku wielofunkcyjnym oraz czerwonym szlaku rowerowy m w Zimnodole 21.000
36 Budowa zaplecza parkingowego wraz z układem komunikacji wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu 100.000
37 Plac zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu oraz dla dzieci mieszkających na Osiedlu Glinianki 98.876
38 Przebudowa chodników i jezdni oraz wykonanie miejsc postojowych na osiedlu przy ul. Sławkowskiej 100.000
39 Remont studni czerpalnej w Niesułowicach wg opracowanego P T 15.836
40 Położenie nakładki asfaltowej na ul. Pięknej 99.000
41 „W zdrowym ciele, zdrowy duszek”  - szkolenie dzieci do 10 - go roku życia w zakresie piłki nożnej, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń mających wpływ na korekcję wad postawy (Osiedle Słowiki, Pomorzany) 36.000
42 Budowa boiska rekreacyjno-sportowego (boisko piłkarskie) (Osiedle Glinianki teren starego boiska sportowego przy SP nr 5 w Olkuszu) 100.000
43 Krzewienie aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia wśród mieszkańców sołectw: Osiek, Zederman, Braciejówka, Gorenice i Podlesie poprzez organizację zajęć ruchowych 29.568
44 „Lodowisko pod chmurką - na płycie olkuskiego Rynku” 44.900
45 Rower swoją drogą - projekt budowy pierwszej ścieżki rowerowej w Olkuszu („Dolinka” na Osiedlu Młodych) 100.000
46 Remont fragmentu ulicy Jasnej 100.000
47 Wymiana ogrodzenia działki 192 C Szkoła Podstawowa w Żuradzie na długości 130 mb 19.230
48 Utwardzenie drogi bocznej od ulicy Hardego w Olkuszu wraz z wykonaniem kanalizacji i oświetlenia - etap 1 90.000
49 Remont i modernizacja pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sienicznie 68.000
50 Oczyszczenie stawu w Olkuszu przy ul. Nullo 29a 99.000
51 Ad arte –  czyli Olkuskie spotkania seniorów ze sztuką za złotówkę 78.100
52 Modernizacja ciągu komunikacyjnego remiza -  kościół nr drogi 373 w Zawadzie 100.000
53 Modernizacja i uporządkowanie gospodarki parkingowej w obrębie Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu 97.500
54 Wykonanie alejki asfaltowej w formie pętli wraz z oświetleniem na terenie Parku Rekreacyjno Krajobrazowego w Olkuszu, służącej do jazdy na rolkach i do uprawiania innych form aktywności 100.000
55 Doposażenie placu zabaw wraz z budową bezpiecznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Gorenicach 100.000
56 Prowadzenie Szkółki Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z obszaru Gminy Olkusz (Sołectwo Osiek - obiekty sportowe LKS Spójnia Osiek - Zimnodół - Zawada, sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Osieku) 100.000
57 „Do Zobaczenia w Olkuszu” - projekt oświetlenia i monitoringu na terenie Dolinki na Osiedlu Młodych w Olkuszu 100.000
58 Modernizacja i remont drogi gminnej (Niesułowice ul. Dworska) 98.438
59 Rozbudowy szkoły  – adaptacja poddasza pod sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 100.000
60 Organizacja imprez okolicznościowych tj. Dzień Kobiet, Dzień Smerfa - Dzień Rodziny,  Andrzejki, Mikołajki dla mieszkańców Olkusza 26.500
61 Budowa chodników i asfaltowych ciągów jezdnych przed blokami 12b i 14a –  przy ulicy Krakowskie Przedmieście 98.000
62 Budowa otwartej siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu 86.000
63 Żurada – miejsca postojowe, remont istniejących obiektów sportowych 99.928

 

Więcej o BUDŻECIE OBYWATELSKIM pisaliśmy TUTAJ

 

Ważne dokumenty:

 


Przez cały czas realizacji budżetu obywatelskiego pytania można przesyłać na adres: obywatelski@umig.olkusz.pl i uzyskać informacje pod nr tel. (32) 62 60 106.

Plakat budżetu obywatelskiego (pełny harmonogram)

Kliknij, aby powiększyć.

Budżet obywatelski

 

Poniżej wszystkie punkty, w których można głosować: 

 

 1. Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu -Olkusz, ul. Rynek 1, tel. 32 6260100 - wt-pt 7.00 -15.00, pon. 7.00-17.00
 2. Klub Kubu - Olkusz, ul. Batalionów Chłopskich 2, od pn-pt.16.00-20.00
 3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu - Fr. Nullo 29b, tel. 32 6430619, pn, wt, czw, pt od 8.00-18.00, śr, sob.od 8.00 - 16.00
 4. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2 - Olkusz, ul. Długa 19 , tel. 32 6450120, pn, wt 10.00-16.00, śr, czw, pt. 11.30-17.30
 5. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3 - Olkusz, ul. Legionów Polskich 14/16, tel. 32 754 77 55, pn, wt. 8.00-16.00, śr, czw, pt 10.00-18.00
 6. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5 - Olkusz, ul. M. Konopnickiej 4, tel. 32 6450892, pn, wt . 8.00-16.00, śr, czw, pt 10.00-18.00
 7. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Braciejówka -  Braciejówka (budynek szkoły podstawowej), pn, wt, śr. 8.00-16.00, czw, pt. 15.00-18.00
 8. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Gorenice - Gorenice, ul. Krakowska 51, tel. 32 2109195, pn. 14.00-18.00, wt-pt . 9.00-13.00
 9. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Kosmolów - Kosmolów (budynek szkoły podstawowej) tel. 32 6458408, pn, wt .13.00-18.00, czw, pt .9.00-14.00
 10. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Osiek - Osiek 79 b, pn, wt .8.00-14.00, śr, czw, pt. 12.00-18.00
 11. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Zederman- Zederman 99( budynek szkoły podstawowej) , tel. 32 642 01 80, pn, wt, śr. 10.00-16.00, czw. pt. 11.30 - 17.30
 12. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Żurada - Żurada Kolonia II Remiza, tel. 32 6412522, czw, pt . 10.00-18.00