Wielofunkcyjne boisko w Zedermanie!

2018-02-28 12:09

Wielofunkcyjne boisko w Zedermanie już gotowe!

Dobre wiadomości w ostatnim czasie często trafiają do mieszkańców Zedermana. W lipcu Zederman został odznaczony tytułem Nowatorska Małopolska Wieś, za który sołectwo otrzyma 60 tys. złotych z budżetu województwa. Kolejną informacją, która ucieszy lokalną społeczność, jest zakończenie prac polegających na budowie wielofunkcyjnego boiska za szkołą. Łączna wartość robót to blisko 400 tys. zł, z czego ponad 153 tys. zł dołożyło Województwo Małopolskie w ramach programu Małopolskie boiska.

Zederman boisko

- W Zedermanie powstał obiekt bardzo nowoczesny, który latami będzie służył mieszkańcom sołectwa – nie tylko tym najmłodszym, ale również i dorosłym, szukającym aktywnych form spędzania wolnego czasu. Cieszą również pozyskane na ten cel środki z Województwa Małopolskiego, dzięki czemu boisko mogliśmy wybudować nie idąc na żadne ustępstwa dotyczące jego jakości – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Zederman boisko

W ramach zadania powstało wielofunkcyjne boisko: do piłki ręcznej o wymiarach 40x20 m, dwa boiska do koszykówki o wymiarach 22x11,82 m, boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18 x 9 m i boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 23,77x10,97 m. Całość została pokryta nawierzchnią poliuretanową typu natryskowego, a pobocza wyplantowano i obsiano trawą.

Zederman boisko

- To doskonała wiadomość dla mieszkańców naszego sołectwa, gdyż brakowało nam takiego obiektu, który poszerzyłby ofertę czasu wolnego przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, ale również dorosłych. Kiedyś uczniowie Szkoły Podstawowej w Zedermanie śpiewali „dla nas boisko to jest wszystko!”, dziś ich marzenie się spełniło, za co bardzo serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanych w tę inicjatywę – mówi Sabina Gęgotek, sołtys Zedermana i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Zederman, które bardzo aktywnie zaangażowało się w ten projekt.

__________________________________________________________________

Budowa boiska w Zedermanie

Od początku wakacji trwały prace budowlane przy realizacji zadania pn. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zedermanie w ramach programu „Małopolskie boiska” przy Szkoła Podstawowa w Zedermanie.

 

__________________________________________________________________

Podpisanie umowy na budowę boiska w Zedermanie


14 czerwca br została podpisana umowa na realizację przedmiotowego zadania z wybranym wykonawcą tj. firmą "Complex" Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., która jako jedyna przystąpiła do przetargu i tym samym została wybrana, jako najkorzystniejsza oferta. Wartość umowy ma wynieść 399 806,54 zł brutto. Firma udziela gwarancji na 8 lat, a termin realizacji zadania deklaruje do 1 sierpnia br.

__________________________________________________________________

Uroczysty odbiór promesy na budowę boiska w Zedermanie

 

Gmina Olkusz znalazła się na liście 58 samorządów, które zakwalifikowały się do pilotażowego programu „Małopolskie boiska”, realizowanego przez Województwo Małopolskie. Dzięki środkom Gminy Olkusz i uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości ponad 150 tys. zł mieszkańcy Zedermana będą mogli korzystać z nowego obiektu już od nowego roku szkolnego.

 

- Budowa boiska w Zedermanie była dla nas priorytetem inwestycyjnym w tym sołectwie. Mam nadzieję, że nowoczesny obiekt w sercu Zedermana stanie się popularnym miejscem spędzania czasu nie tylko przez uczniów szkoły, lecz także dla dorosłych mieszkańców, szukających ciekawych możliwości uprawiania sportu – komentuje burmistrz Olkusza, Roman Piaśnik.

W planach jest budowa boiska wielofunkcyjnego: do piłki ręcznej o wymiarach 40x20 m, dwóch boisk do koszykówki o wymiarach 22x11,82 m, boiska do piłki siatkowej o wymiarach 18 x 9 m i boiska do tenisa ziemnego o wymiarach 23,77x10,97 m. Całość zostanie pokryta nawierzchnią poliuretanową typu natryskowego, a pobocza zostaną wyplantowane i obsiane trawą.

 

Uroczyste odebranie promesy na budowę boiska w Zedermanie z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka odbierają Sabina Gęgotek - sołtys Zedermana oraz Józef Stach - Radny Powiatu Olkuskiego

 

- Jest to wspaniała wiadomość dla mieszkańców naszego sołectwa. Taki obiekt znacznie poszerzy ofertę czasu wolnego przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, ale również dorosłych. Boisko wielofunkcyjne daje nam duże możliwości pod kątem organizacji nowych działań, zarówno integrujących mieszkańców, jak również przyczyniających się do ich rozwoju fizycznego – mówi Sabina Gęgotek, sołtys Zedermana i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Zederman, które bardzo aktywnie zaangażowało się w ten projekt.

 

Urszula Nowogórska - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Sabina Ewa Gegotek
- sołtys Zedermana podczas oficjalnego wręczenia promesy

 

Wartość całego projektu to 357 521,14 zł. Województwo Małopolskie dołoży do inwestycji 153 603 zł. Reszta zostanie pokryta z budżetu Gminy Olkusz. Zgodnie z zapewnieniami płynącymi z magistratu, inwestycja będzie gotowa do końca sierpnia tego roku.

 

Promesa Samorządu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie remontu boiska w Zedermanie, realizowanego w ramch projektu "Małopolskie boiska" na kwotę 153 603 zł

 

- Boisko w Zedermanie jest kolejną w ostatnim czasie inwestycją infrastrukturalną w Gminie Olkusz, która znacznie zwiększy komfort prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Szczególnie cieszy, że nowe boisko będzie służyło najmłodszym mieszkańcom Zedermana już od nowego roku szkolnego. Tego typu inwestycje to inwestycje w dzieci i młodzież z Gminy Olkusz, co jest celem nadrzędnym – uważa Paulina Polak, dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu.

ZOBACZ PRZETARG NA BUDOWĘ BOISKA W ZEDERMANIE ogłoszony 7 maja 2018 r.

 

 

źródło: umig.olkusz.pl