WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

2014-10-14 17:35

 

 

Kandydaci do Rady Miejskiej w Olkuszu

Kandydaci do Rady Powiatu olkuskiego

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 30 w Zedermanie


 

 

Wybory Samorządowe 2014

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO RAD GMIN,
RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW
I RAD DZIELNIC M. ST. WARSZAWY ORAZ WYBORÓW
WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

 

 

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA


Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, przez pełnomocnika oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

 

Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie wojewódzkiej komisji wyborczej dla wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

 

Informacja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Olkuszu oraz o najważniejszych terminach z kalendarza wyborczego.

 

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej - informacje

 

Wykaz tablic i słupów ogłoszeniowych Miasta i Gminy Olkusz

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie o przeprowadzeniu losowania składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

 

Załącznik do postanowienia Komisarza Wyborczego w Krakowie: Miejska Komisja Wyborcza w Olkuszu (skład).

 

Głosowanie przez pełnomocnika.

 

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Olkuszu.

 

Zgłoszenie listy kandydatów na radnych

 

Zgłoszenie kandydata na wójta/burmistrza