Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Zedermanie

2019-03-25 19:34

7 kwietnia 2019 roku (niedziela) o godz. 15:00
w Szkole Podstawowej w Zedermanie

odbędą się Wybory Sołtysa
i Rady Sołeckiej w Zedermanie!

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, iż wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Zederman odbędą się w dniu 7 kwietnia 2019 roku o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej w Zedermanie
 
Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór prowadzącego zebrania oraz protokolanta.
3. Powołanie Komisji skrutacyjnej;
4. Przeprowadzenie wyborów:
    a) Sołtysa;
    b) Rady Sołeckiej;
5. Ogłoszenie wyników.
6. Dyskusja i wolne wnioski.

Prawo do głosowania mają Mieszkańcy Zedermana, którzy w dniu zebrania wiejskiego ukończyli 18 lat i są zameldowani na terenie sołectwa.