Zakup strojów dla KGW Zederman

2014-11-26 15:17
  •                      

 

Projekt Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Zederman pt. "Rozwój lokalnej kultury ludowej poprzez zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zedermanie" został dofinansowany ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach projektu zakupiono zakup 15 sztuk spódnic i 15 sztuk bluzek, oraz w ramach wkładu własnego pracy uszyto 15 szt. fartuchów jako elementy strojów ludowych.

Całkowita wartość projektu: 6.010,00 zł.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 5.000,00 zł,

Wkład własny finansowy: 250,00 zł,

Wkład własny niefinansowy: 760,00 zł.