Zbiórka zużytego sprzętu

2011-09-13 08:00

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, iż w ramach zawartego porozumienia w dniach 12 – 16 września 2011 r. firma TOMAD z Krakowa dokona nieodpłatnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz.

Zbiórka zuzytego sprzętu z sołectwa Zederman odbędzie się 13 września br.

Odbiór obejmuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. m.in.:

  • sprzęt AGD (pralki, lodówki, kuchenki elektryczne, mikrofalówki, żelazka, miksery, itp.),
  • sprzęt teleinformatyczny (komputery, drukarki, telefony,  kalkulatory, itp.),
  • sprzęt audiowizualny (telewizory, odbiorniki radiowe, kamery video, itp.),
  • narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych (wiertarki, piły, itp.),
  • zabawki elektroniczne,
  • sprzęt oświetleniowy (świetlówki, lampy jarzeniowe, itp.),
  • baterie.

Prosimy o wystawienie wyłącznie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (inne odpady nie będą odebrane) do godz. 8.00 rano w dniu wywozu:

  • w rejonie zabudowy jednorodzinnej w mieście i sołectwach - przed posesję (w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu zbierającego odpady),
  • w rejonie zabudowy wielorodzinnej (bloki) – przy pojemnikach na odpady komunalne.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawiony w terminie niezgodnym z harmonogramem nie będzie odebrany.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i wystawianie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w taki sposób i w takie miejsca, aby nie stwarzały utrudnień dla poruszających się w tym rejonie osób i pojazdów ani też nie powodowały zagrożeń bezpieczeństwa.

W sprawach związanych z odbiorem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prosimy o kontakt z firmą TOMAD tel. 606-856-493, 032/645-16-18.

Pełny tekst ogłoszenia