Zbiórka odpadów niebezpiecznych w Zedermanie

2019-08-20 16:37

4 września 2019 r. (środa) w godzinach 10:20 do 12:20 przy Szkole Podstawowowej w Zedermanie odbędzie się zbiórka odpadów niebezpiecznych. Odpady te należy dostarczyć bezpośrednio do kierowcy samochodu. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości informacji można uzyskać w BOK ALBA Olkusz, ul. Floriańska 2/25, tel. 32 2410081.

 

ODPADY NIEBEZPIECZNE są to odpady stanowiące szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Ich składowanie i unieszkodliwianie odbywać się może jedynie w specjalnie do tego przystosowanych zakładach oraz pod restrykcyjną kontrolą. Odpady niebezpieczne kojarzona są głównie z przemysłem, jednak i gospodarstwa domowe są źródłem ich wytwarzania.
Są to między innymi:

  • resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna
  • rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam
  • aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji
  • środki ochrony roślin
  • odpady zawierające rtęć, np. świetlówki (uwaga! tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry, przełączniki
  • baterie i akumulatory
  • zużyte kartridże i tonery
  • przepracowane oleje
  • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek


Zobacz pełen harmonogram:

OPADY ALBA OLKUSZ