Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

2013-10-04 11:26

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MPGO 30-307 Kraków, ul. Barska 12, informuje, że w miesiącu październiku na terenie miasta i gminy Olkusz odbędą się mobilne zbiórki odpadów: wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz drobnych odpadów niebezpiecznych wg załączonych harmonogramów.

W Zedermanie zbiórka odpadów niebezpiecznych odbędzie się 5 października 2013 przy Szkole Podstawowej w godzinach od 10:20 do 12:00

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 7 października 2013 r.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 15 października 2013 r.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić do godz. 7:00 w dniu wywozu przed posesją, przy drodze publicznej w miejscu umożliwiającym dojazd samochodem ciężarowym (w przypadku zabudowy jednorodzinnej).
Natomiast zgromadzone w przeźroczystych workach drobne odpady niebezpieczne (np. termometry, zużyte baterie, pojemniki po farbach, akumulatory (za wyjątkiem leków) należy dostarczyć do samochodu oznaczonego logiem firmy MPGO.
W przypadku trudności z dojazdem lub innych prosimy o kontakt, tel. 032 6458201. Odpady nie wystawione w terminach określonych w harmonogramie nie będą odbierane.

 

Harmonogram dostępny po kliknięciu w miniaturę:

Harmonogram