Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

2011-09-21 08:00

W dniach 19 – 30 wrzesnia 2011 r. na terenie Miasta i Gminy Olkusz zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych od mieszkańców.

Na terenie sołectwa Zederman zbiórka będzie przeprowadzona w dniu 21 września br.

Prosimy o wystawienie odpadów przed posesję (w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu zbierającego odpady) – w rejonie zabudowy jednorodzinnej. Natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej (bloki) – w rejonie miejsc ustawienia pojemników na odpady komunalne.

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 8.00 rano w dniu wywozu.

Uwaga ! Zbiórka nie obejmuje opon i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i wystawianie odpadów wielkogabarytowych w taki sposób i w takie miejsca, aby nie stwarzały utrudnień dla poruszających się w tym rejonie osób i pojazdów ani też nie powodowały zagrożeń bezpieczeństwa. Z tego względu odpady wielkogabarytowe wystawione w terminie niezgodnym z harmonogramem nie będą odebrane.

Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na zlecenie Gminy prowadzić będzie Konsorcjum:  ALBA MPO Sp. z o.o. Olkusz - ALBA MPGK Sp.z o.o Dąbrowa Górnicza. 

Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem zbiórki należy zgłaszać do w/w firmy tel. 032 643-14-84, 032 641-36-64 lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Terenów Rolnych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, pok. 231, tel. 0326260231.

Pełny tekst ogłoszenia