ZEBRANIE WIEJSKIE w Zedermanie

2018-09-09 14:00

UWAGA! 9 września (niedziela) 2018 r.
ZEBRANIE WIEJSKIE w Zedermanie!

Sołtys wsi Zederman zawiadamia, że 9 września 2018 r. o godz. 14.00 (niedziela), w remizie OSP Zederman odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE.
Sołtys Zedermana serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców.

Porządek Zebrania Wiejskiego Mieszkańców wsi Zederman w dniu 9 września 2018 r.:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie gości.
 2. Poinformowanie o celu zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 4. Fundusz Sołecki na rok 2019- przeznaczenie środków pieniężnych.
 5. Podjęcie Uchwał  związanych z Funduszem Sołeckim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia działki 229/12 pod siłownie  ,,FIT-PARK,,
 7. Propozycje do Budżetu Miasta i Gminy Olkusz na rok 2019.
 8. Propozycje do Budżetu Starostwa Powiatowego na rok 2019.
 9. Budżet Obywatelski Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok  - informacja o zadaniach.
 10. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego na rok 2019 - informacja o zadaniu.
 11. Informacja Sołtysa o sprawach bieżących wsi Zederman. 
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania

Zederman  02.09.2018r.