Zebranie wiejskie w Zedermanie

2019-09-08 12:00

Sołtys wsi Zederman wraz z Rada Sołecką
zapraszają wszystkich Mieszkańców Sołectwa na
ZEBRANIE WIEJSKIE
15 września 2019 godz .15.00 w remizie OSP w Zedermanie

 

Proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie zebrania i powitanie gości
2) Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
3) Przyjęcie porządku zebrania
4) Sprawozdanie z działalności Sołtysa i rady Sołeckiej w okresie miedzy zebraniam
5) Fundusz Sołecki na rok 2020 - przeznaczenie środków pieniężnych.
6) Omówienie wniosków i podjęcie uchwał w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego na rok 2020 .
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zawarcie umowy dzierżawy z p. Mieczysławem P. na działki 452,427,381/6,383/1,383/3 stanowiące mienie gminne wsi Zederman
8) Podjęcie uchwały w sprawie wycięcia drzew na działce 229/27 mienie gminne wsi Zederman
9) Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków z Funduszu Sołeckiego 2019
7) Propozycje do Budżetu Miasta i Gminy Olkusz i
propozycje do Budżetu Starostwa Powiatowego na rok 2020.
9) Budżet Obywatelski Miasta i Gminy Olkusz na 2020 rok -informacja o zadaniach.
10) Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego na rok 2020
12) Dyskusja i wolne wnioski.
13) Zakończenie zebrania