Zebranie wiejskie w Zedermanie

2019-12-08 18:18

Sołtys wsi Zederman zawiadamia, że w dniu
15 grudnia 2019 r. o godz. 14.00 (niedziela)
w Szkole Podstawowej w Zedermanie odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców.

 

 

Porządek Zebrania Wiejskiego Mieszkańców wsi Zederman w dniu 15 grudnia 2019 r.:

  1. Otwarcie zebrania i powitanie gości.
  2. Poinformowanie o celu zebrania.
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  4. Sprawozdanie Pani Sołtys wsi Zederman  o sprawach bieżących wsi Zederman
  5. Podjęcie uchwały nr 12/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Dyrektorem  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie umowy użyczenia nieruchomości (budynek szkoły) położonej na działce nr 306/2 w Zedermanie.
  6. Dyskusja i wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.