ZEBRANIE WIEJSKIE

2018-01-28 14:00

Sołtys wsi Zederman zawiadamia,
że 28 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 (niedziela)
w remizie OSP w Zedermanie odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców.

Porządek Zebrania Wiejskiego Mieszkańców wsi Zederman w dniu 28 stycznia 2018r

  1. Otwarcie zebrania i powitanie gości.
  2. Poinformowanie o celu zebrania.
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Sprawozdanie Pani Sołtys wsi Zederman z działalności w roku 2017.
  6. Podjęcie uchwały nr 1/2018 w sprawie prac geodezyjnych dotyczących wydzielenia drogi dojazdowej  oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego C28KDX polegające na sporządzeniu wstępnego projektu i projektu działek w zakresie działek 229/22 do 229/27
  7. Podjęcie uchwały nr 2/2018 w sprawie wniosku pani Henryki Klich o dzierżawę  części działki 427 położonej w Zedermanie na poszerzenie drogi 768/1
  8. Dyskusja i wolne wnioski.
  9. Zakończenie zebrania.