ZEBRANIE WIEJSKIE

2018-06-17 00:32

Sołtys wsi Zederman zawiadamia,
że 24 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 (niedziela)
w remizie OSP w Zedermanie odbędzie się
ZEBRANIE WIEJSKIE

Porządek Zebrania Wiejskiego Mieszkańców wsi Zederman w dniu 24 czerwca 2018r.:
  1. Otwarcie zebrania i powitanie gości.
  2. Poinformowanie o celu zebrania.
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Informacje Sołtysa wsi Zederman na temat Budżetu Obywatelskiego Gminy Olkusz na rok 2019  oraz Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego
  6. Podjęcie uchwały nr 3/2018 w sprawie wstępnego projektu podziału działek ,od działki nr 9 do działki 95/1 położonych w Zedermanie
  7. Podjęcie uchwały nr 4/2018 w sprawie zwiększenia powierzchni dzierżawy części działki nr 229/27 położonej w Zedermanie
  8. Podjęcie uchwały nr 5/2018 w sprawie przyłącza wody do działki nr 381/5 położonej w Zedermanie
  9. Dyskusja i wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.