ZEBRANIE WIEJSKIE

2013-08-18 14:00

Sołtys wsi Zederman informuje, że

w dniu  18 sierpnia 2013r. (niedziela) o godzinie 14.00

w Remizie OSP w Zedermanie odbędzie się zebranie wiejskie

.

Porządek zebrania wiejskiego:

  1. Otwarcie zebrania oraz poinformowanie o jego celu.
  2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania.
  3. Podjęcie Uchwały Nr  9/2013 w sprawie przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 rok.
  4. Podjęcie Uchwały Nr  10/2013 w sprawie przeznaczenia środków z tytułu dzierżawy gruntu.
  5. Podjęcie Uchwały Nr  11/2013 w sprawie wystąpienia przez Sołectwo Zederman z wnioskami do budżetu UMiG Olkusz oraz do Starostwa  Powiatowego w Olkuszu na rok 2014.
  6. Dyskusja i wolne wnioski.
  7. Ogłoszenia Sołtysa
  8. Zakończenie zebrania.