Zederman w finale Konkursu "Niezwykła Małopolska Wieś 2018"

2018-05-23 21:27

 

 

Już po raz drugi Województwo Małopolskie ogłosiło konkurs „Niezwykła małopolska wieś 2018”, w którym wybieramy sołectwa najpiękniejsze i nowatorskie. W ubiegłym roku tytuł najpiękniejszej wsi powędrował do „Małopolskiej Prowansji”, czyli Ostrowa (w gminie Proszowice), który zachwycił lawendowymi polami. Natomiast najbardziej nowatorską wsią okazały się Chrząstowice (gmina Wolbrom).

Zachęcam do udziału w tym konkursie. Już poprzednia edycja pokazała, że sołectw, które zasługują na wyróżnienie jest znacznie więcej, niż mogliśmy nagrodzić. Pierwszymi laureatami zostały Ostrów i Chrząstowice. W tym roku dołączą do nich kolejne, zachwycające wsie. Kto to będzie? Dowiemy się najpewniej na przełomie sierpnia i września

– zachęca wicemarszałek Wojciech Kozak. Przypomina jednocześnie, że w trwającym konkursie gminy nie powinny zgłaszać sołectw nagrodzonych w ubiegłym roku, czyli: Ostrowa, Zalipia, Siedlec, Chrząstowic, Pałecznicy i Kościeliska.

Głównym założeniem konkursu jest wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, które aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. Dlatego oceniana będzie estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Równie ważne będą lokalne inicjatywy, które pomagają wzmacniać tożsamość lokalną oraz integrują mieszkańców, a także kształtują świadomość patriotyczną i historyczną. Ponadto, tytuły zdobyte w 2018 roku – w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – będą dowodem na kierowanie się przez ich mieszkańców i gospodarzy zasadą „czerpania z przeszłości dla przyszłości”, jak określa program „Małopolska. Moja wolność”.

Gminy, które zdecydują się zgłosić do konkursu swoje sołectwo powinny pamiętać, że mogą wskazać tylko jednego kandydata i w jednej kategorii. Zwycięzcy konkursu – w obu kategoriach - otrzymają po 60 tys. zł. W sumie na nagrody dla laureatów przeznaczono 500 tys. zł.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 20 kwietnia br. Niezbędne dokumenty – w wersji papierowej i elektronicznej – należy dostarczyć do urzędu marszałkowskiego osobiście (na Dziennik Podawczy, ul. Racławicka 56, Kraków) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Niezwykła Małopolska Wieś”. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do UMWM, a nie data stempla pocztowego.

źródło: www.malopolska.pl

Apel Sołtys Zedermana

Drodzy mieszkańcy wsi Zederman!
Sołectwo Zederman zakwalifikowało się do finału Konkursu Wojewody Małopolskiego ,,NIEZWYKŁA MAŁOPOLSKA WIEŚ 2018", w kategorii "Nowatorska Małopolska Wieś".
Głównym celem tego konkursu jest wyróżnienie tych sołectw, które aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności wsi i poprawy życia jej mieszkańców. Pośrednio konkurs promuje również dbałość o estetykę danej wsi działanie w kierunku zmian wizerunku społecznego, gospodarczego i środowiskowego, a także przedsięwzięcia, których celem jest wzmacnianie tożsamości lokalnej i integracji mieszkańców.
W niedługim czasie do naszej miejscowości zawita komisja, która przeprowadzi wizję lokalną w terenie. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców o wypielęgnowanie terenów wokół posesji, wykoszenie trawy ,posadzenie kwiatów, tak żeby nasza piękna wieś stała się jeszcze piękniejsza i zadowoliła oceniającą komisję.
Z góry wszystkim dziękuję i życzę nam wszystkim stanięcia na podium.

sołtys Zedermana Sabina Ewa Gęgotek