Złote Gody w powiecie olkuskim

2017-04-19 18:36

     UWAGA!


Uprzejmie proszę o zgłaszanie do 28 kwietnia 2017 roku do Urzędu Stanu Cywilnego w Olkuszu Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego (te pary, które w 1967 roku zawarły związek małżeński),  z uwagi na organizowane uroczystości "ZŁOTYCH GODÓW,"

Przy zgłaszaniu wymagane są dowody osobiste małżonków.