Aktualności

Życzenia Wielkanocne

2019-04-19 09:57

Ogłoszenie dotyczące południowo-zachodniej części Zedermana

2019-04-12 10:28
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Olkusz wraz z prognozami oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

12.04. brak wody w Zedermanie

2019-04-10 21:50
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Zederman W DNIU 12.04.2019 r. OD GODZ. 7.00 DO GODZ. 14.00 Po...

Wybrano Sołtysa i Radę Sołecką w Zedermanie

2019-04-07 20:23
  Protokół z zebrania wyborczego odbytego 7 kwietnia 2019 r. Sołtysem Zedermana wybrano Sabinę Gęgotek ilością głosów 111. Wydano kart 124. Głosów ważnych 122, głosów nieważnych 2. Na funkcję członków Rady Sołeckiej zgłoszono 12 kandydatów. W głosowaniu brało udział 104 osoby. Oddano 97...

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczące obszarów w Zedermanie

2019-03-28 19:40
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 23 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  o przystąpieniu do...

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Zedermanie

2019-03-25 19:34
7 kwietnia 2019 roku (niedziela) o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej w Zedermanie odbędą się Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Zedermanie! Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, iż wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Zederman odbędą się w dniu 7 kwietnia 2019 roku o godz. 15.00 w...

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

2019-03-22 10:36
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że w dniach od 4 do 13 kwietnia 2019 roku na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. W okresie wykonywania szczepień zaleca się: Nie wypuszczać bez...

Obowiązkowa deratyzacja w gminie Olkusz

2019-03-21 15:17
ZARZĄDZENIE NR 0050.230.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ Z DNIA 08.03.2019 r. w sprawie przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie Gminy Olkusz w terminie wiosennym   Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, pkt 2 Ustawy o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 roku, poz....

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Zedermanie i na Kogutku

2019-03-15 10:15
27 marca 2019 w Zedermanie oraz na Kogutku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon (z wyłączeniem opon rolniczych i ciężarowych). Odpady należy wystawić do godz. 6:00, w miejscach umożliwiających dojazd samochodem...

Szczepienie psów i kotów przeciw wściekliźnie w Zedermanie

2019-03-03 12:34
nformujemy, iż 10.01.2015 (sobota) planowane jest szczepienie psów przeciw wściekliźnie w sołectwie Zederman Godziny szczepień: 9:00 - przystanek "Gaj" 10:00 -  przystanek "remiza" 10:30 - przystanek przy Szkole Podstawowej 11:00 - przy posesji nr 145 (p. Piotr Stach) 12:00 - przy...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>