Aktualności

"Małe Zedermianki" podczas święta Policji

2019-08-04 22:20
4 sierpnia 2019 roku na olkuskim rynku odbyły się obchody Święta Policji w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji zostali odznaczeni medalami i mianowani na wyższe stopnie służbowe. Organizatorami uroczystości byli: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu,...

Pierwszy Regionalny Festiwal Folkloru w Zedermanie

2019-08-02 22:18

Przebudowa gazociągu w Zedermanie

2019-06-15 12:20
OBWIESZCZENIE   Stosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm./, art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca...

Zakaz uprawy maku

2019-06-14 12:18
O G Ł O S Z E N I E   Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii  /Dz. U. z 2019r. poz. 852/ - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w 2019r. na terenie Miasta i Gminy Olkusz obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi włóknistych....

Oszczędzajmy wodę! Komunikat PWiK sp. z o.o.

2019-06-11 09:56
W związku z trwającą obecnie falą upałów a tym samym drastycznie zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę pitną, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zwraca się z prośbą do wszystkich odbiorców na terenach gmin Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław o racjonalne korzystanie w...

Festyn w Zedermanie - PODZIĘKOWANIA

2019-06-10 21:39
Sołtys Zedermana wraz z Radą Sołecką oraz Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej z Zedermana SERDECZNIE DZIĘKUJĄ wszystkim za przybycie i dobrą zabawę w miłej, rodzinnej atmosferze podczas Festynu "Powitanie lata" w Zedermanie   Szczególne podziękowania składają sponsorom i współorganizatorom...

Festyn Rodzinny "Powitanie lata" w Zedermanie

2019-05-31 10:36
Sołtys i Rada Sołecka Zedermana wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zedermanie SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ 8 czerwca 2019 o godz. 15:00, przy remizie OSP Zederman na FESTYN RODZINNY "Powitanie lata"   W programie: "Przedszkolaki tańczą i śpiewają" - występ dzieci z Przedszkola w Zedermanie; Występ...

BRAK WODY w Zedermanie i na Kogutku

2019-05-27 07:01
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z pracami na sieci wodociągowej wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Zederman, Kogutek W DNIU 28.05.2019 r. OD GODZ. 7.30 DO GODZ. 14.00. Po uruchomieniu sieci...

Decyzja w sprawie rozbiórki stacji gazowej w Zedermanie

2019-05-22 15:05
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu DN500 w miejscowości Przeginia oraz rozbiórka stacji gazowej - Zederman        

Nabór do zespołu folklorystycznego w Zedermanie

2019-04-24 00:31
Od 24 kwietnia do 8 maja 2019 "Stowarzyszenie Zederman" OGŁASZA NABÓR do zespołu folklorystycznego "Małe Zedermianki" realizowanego w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego pt. "Pielęgnowanie wartości kulturalnych poprzez reaktywację zespołu folklorystycznego Małe...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>