Aktualności

Propozycja zmian do statutu sołectwa Zederman

2020-01-16 11:28
 W związku z dużą ilością zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych propozycji zmian do statutów osiedli i sołectw ,informacja o zaakceptowaniu lub nie, przedstawionych propozycji zmian, podana zostanie do publicznej wiadomości do 24 stycznia 2020 roku. Informacja ta zostanie umieszczona w...

Programu ochrony powietrza - spotkania konsultacyjne

2020-01-15 08:05
Spotkania konsultacyjne w związku z pracami nad nowym Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zachęca wszystkich zainteresowanych Mieszkańców...

Informacja Urzędu Marszałkowskiego dot. finansowania zintegrowanego projektu wsparcia

2020-01-15 00:06
W grudniu 2016 roku Województwo Małopolskie podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę o Finansowanie Zintegrowanego projektu wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce, zgodnie z którą Bank został Menadżerem Funduszu Funduszy i odpowiada za wdrożenie instrumentów finansowych w ramach...

Informacja o obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej

2020-01-14 08:03
Informacja o obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców oraz gdzie można uzyskać dane o jakości powietrza Zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową przyjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego  w styczniu 2017 r., od 1 lipca 2017 r. na...

Konkurs ofert oraz powołanie Komisji Konkursowej

2020-01-13 09:31
Zarządzenie Nr 0050.822.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 08.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i kultury fizycznej oraz powołania Komisji Konkursowej Na podstawie art.7, ust.1  pkt 9 i pkt 10 ustawy z...

Badania ankietowe US w Krakowie

2020-01-11 09:30
Szanowni Państwo,                   Uprzejmie informuję, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną...

Harmonogram wywozu odpadów w 2020 roku

2019-12-31 10:24
  Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych od dnia 01.11.2019 roku, wynoszą: 22 zł / od mieszkańca / za miesiąc - w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny. 44 zł / od mieszkańca / za miesiąc - w przypadku braku selekcji   Od 1 kwietnia rodziny wielodzietne oraz osoby...

Życzenia Bożonarodzeniowe

2019-12-21 09:59

Przerwa w dostawie wody w części Zedermana

2019-12-11 08:47
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - ZEDERMAN (CZĘŚĆ) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z awarią na sieci wodociągowej występuje brak wody dla odbiorców miejscowości Zederman (prawa strona od drogi DK94)...

Konsultacje społeczne w Zedermanie

2019-12-08 21:29
OGŁOSZENIE Na podstawie zarządzenia  Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.606.2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zederman Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zaprasza mieszkańców  na spotkanie...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>