Aktualności

Zbiórka odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych w Zedermanie

2020-02-10 00:10
12 lutego (środa) 2020 roku w Zedermanie odbędzie się zbiórka odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony (z wyłączeniem opon rolniczych i ciężarowych, kół samochodowych i elementów karoserii oraz tapicerek...

Zmiany statutu sołectwa Zederman zaproponowane podczas trwania konsultacji społecznych

2020-01-28 18:14
Zmiany statutu jednostek pomocniczych Gminy Olkusz (sołectwo Zederman) zaproponowane podczas trwania konsultacji społecznych w jednostkach pomocniczych Gminy Olkusz Zederman Nr paragrafu Nr...

Plan zaopatrzenia Gminy Olkusz w ciepło, energie ewl. i gaz

2020-01-24 11:04
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Olkusz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2019-2034 O G Ł O S Z E N I E   O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA GMINY OLKUSZ W CIEPŁO, ENERGIĘ...

Propozycja zmian do statutu sołectwa Zederman

2020-01-16 11:28
 W związku z dużą ilością zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych propozycji zmian do statutów osiedli i sołectw ,informacja o zaakceptowaniu lub nie, przedstawionych propozycji zmian, podana zostanie do publicznej wiadomości do 24 stycznia 2020 roku. Informacja ta zostanie umieszczona w...

Programu ochrony powietrza - spotkania konsultacyjne

2020-01-15 08:05
Spotkania konsultacyjne w związku z pracami nad nowym Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zachęca wszystkich zainteresowanych Mieszkańców...

Informacja Urzędu Marszałkowskiego dot. finansowania zintegrowanego projektu wsparcia

2020-01-15 00:06
W grudniu 2016 roku Województwo Małopolskie podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę o Finansowanie Zintegrowanego projektu wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce, zgodnie z którą Bank został Menadżerem Funduszu Funduszy i odpowiada za wdrożenie instrumentów finansowych w ramach...

Informacja o obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej

2020-01-14 08:03
Informacja o obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców oraz gdzie można uzyskać dane o jakości powietrza Zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową przyjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego  w styczniu 2017 r., od 1 lipca 2017 r. na...

Konkurs ofert oraz powołanie Komisji Konkursowej

2020-01-13 09:31
Zarządzenie Nr 0050.822.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 08.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i kultury fizycznej oraz powołania Komisji Konkursowej Na podstawie art.7, ust.1  pkt 9 i pkt 10 ustawy z...

Badania ankietowe US w Krakowie

2020-01-11 09:30
Szanowni Państwo,                   Uprzejmie informuję, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną...

Harmonogram wywozu odpadów w 2020 roku

2019-12-31 10:24
  Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych od dnia 01.11.2019 roku, wynoszą: 22 zł / od mieszkańca / za miesiąc - w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny. 44 zł / od mieszkańca / za miesiąc - w przypadku braku selekcji   Od 1 kwietnia rodziny wielodzietne oraz osoby...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>