Aktualności

Festyn Rodzinny "Powitanie lata" w Zedermanie

2019-05-31 10:36
Sołtys i Rada Sołecka Zedermana wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zedermanie SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ 8 czerwca 2019 o godz. 15:00, przy remizie OSP Zederman na FESTYN RODZINNY "Powitanie lata"   W programie: "Przedszkolaki tańczą i śpiewają" - występ dzieci z Przedszkola w Zedermanie; Występ...

BRAK WODY w Zedermanie i na Kogutku

2019-05-27 07:01
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z pracami na sieci wodociągowej wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Zederman, Kogutek W DNIU 28.05.2019 r. OD GODZ. 7.30 DO GODZ. 14.00. Po uruchomieniu sieci...

Decyzja w sprawie rozbiórki stacji gazowej w Zedermanie

2019-05-22 15:05
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu DN500 w miejscowości Przeginia oraz rozbiórka stacji gazowej - Zederman        

Nabór do zespołu folklorystycznego w Zedermanie

2019-04-24 00:31
Od 24 kwietnia do 8 maja 2019 "Stowarzyszenie Zederman" OGŁASZA NABÓR do zespołu folklorystycznego "Małe Zedermianki" realizowanego w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego pt. "Pielęgnowanie wartości kulturalnych poprzez reaktywację zespołu folklorystycznego Małe...

Życzenia Wielkanocne

2019-04-19 09:57

Ogłoszenie dotyczące południowo-zachodniej części Zedermana

2019-04-12 10:28
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Olkusz wraz z prognozami oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

12.04. brak wody w Zedermanie

2019-04-10 21:50
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Zederman W DNIU 12.04.2019 r. OD GODZ. 7.00 DO GODZ. 14.00 Po...

Wybrano Sołtysa i Radę Sołecką w Zedermanie

2019-04-07 20:23
  Protokół z zebrania wyborczego odbytego 7 kwietnia 2019 r. Sołtysem Zedermana wybrano Sabinę Gęgotek ilością głosów 111. Wydano kart 124. Głosów ważnych 122, głosów nieważnych 2. Na funkcję członków Rady Sołeckiej zgłoszono 12 kandydatów. W głosowaniu brało udział 104 osoby. Oddano 97...

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczące obszarów w Zedermanie

2019-03-28 19:40
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 23 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  o przystąpieniu do...

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Zedermanie

2019-03-25 19:34
7 kwietnia 2019 roku (niedziela) o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej w Zedermanie odbędą się Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Zedermanie! Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, iż wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Zederman odbędą się w dniu 7 kwietnia 2019 roku o godz. 15.00 w...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>