Przypomnienie obowiązków właścicieli posesji

  • Właściciel posesji zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości na swej nieruchomości łącznie z przylegającym do niej chodnikiem

(odpowiedzialność zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości w gminach)
  • Właściciele zwierząt (np. psów) zobowiązani są do zachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy ich trzymaniu. Pamiętaj o smyczy, kagańcu i odpowiednim zabezpieczeniu swej posesji.

(odpowiedzialność z art. 77 Kodeksu Wykroczeń)
  • Właściciel psa nie może puszczać go luzem w lesie.

(odpowiedzialność art. 166 Kodeksu Wykroczeń)
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel posesji jest zobowiązany do umieszczenia w odpowiednim miejscu oświetlonej tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

(odpowiedzialność z art. 64 Kodeksu Wykroczeń)

Wobec osób które nie stosują się do powyższych przepisów będą wyciągane konsekwencje zgodnie z Kodeksem Postępowania w Sprawach o Wykroczenia.